Teacher Talking

توضیحات پکیج Package 5

توضیحات پکیج Package 5

photoshop ad

$49 Package 5 – Learning Photoshop


پروگرام فتوشاپ از جمله پر مصرف ترین و مشهورترین پروگرام گرافیکی است که با علم عکاسی ارتباط نزدیک دارد. فتوشاپ یک پروگرام حرفه ای میباشد که آگاهی از آن میتواند برای کسانیکه جویای کار هستند مفید باشد.
گرچه فتوشاپ پروگرام بسیار گسترده ای است، ولی در این دی وی دی که بمدت سه ساعت میباشد برای کسانیکه میخواهند کار با این پروگرام را شروع کنند بسیار قابل استفاده خواهد بود. فرمانها بصورت قدم به قدم و با توجه به ریشه و عملکرد هر فرمان توضیح داده شده اند. این دی وی دی آموزشی میتواند کاربر را آماده و قادر به استفاده از این پروگرام به نماید.